2020 m. lapkričio pradžioje UAB “Kranų technika” baigė įgyvendinti projektą “Inovatyvaus pramoginio įrenginio (atrakciono-centrifugos) sukūrimo moksliniai tyrimai”.

Projekto tikslas – UAB „Kranų technika“ pradėtų vykdyti MTEP veiklų tąsa, inovacinės veiklos ir bendradarbiavimo su mokslo institucijomis didinimas.

Projekto metu įgyvendinta mokslinė veikla ir sukurtas veikiantis pirminis atrakciono-centrifugos maketas.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projektui skirtas finansavimas –  32778,00 eurai.